Huisregels

 •  Ethiek en hygiëne staan binnen mijn praktijk hoog aangeschreven! Ik verwacht van mijn cliënten dat zij daar eveneens zorg voor dragen.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming verstrekt aan derden.
 • Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een intakegesprek gehouden met betrekking tot uw gezondheid en uw medische verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent u al onder behandeling van een arts, specialist of therapeut overleg dan of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, specialist of therapeut dient u voor aanvang van de massage mee te delen, in een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Massagepraktijk VITALITY is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie.
 • Roken in de praktijk is niet toegestaan.
 • Massagepraktijk VITALITY heeft het recht cliënten te weigeren.
 • Het gebruik van uw mobiele telefoon is in de praktijk niet toegestaan. Graag helemaal uit zetten.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
 • Houdt u er rekening mee dat de behandeling iets kan uitlopen.